Digitalisering Collectie Binnenvaartmuseum

Het binnenvaartmuseum in Dordrecht is een museum van de vereniging De Binnenvaart. Recent heeft het binnenvaartmuseum een deel van zijn collectie gedigitaliseerd. Zo zijn er foto’s en beschrijvingen gepubliceerd van navigatievoorwerpen, scheepsmodellen en vlaggen.

Het doel van de digitalisering is tweeledig. Enerzijds wil het binnenvaartmuseum laten zien welke voorwerpen zij allemaal in huis hebben en hierdoor meer bekendheid verwerven. Anderzijds wil het museum bezoekers een beknopte uitleg geven over hun voorwerpen zodat mensen ook zonder gids een duidelijke indruk krijgen van de collectie.

Slechts een deel van de collectie van het binnenvaartmuseum is reeds gedigitaliseerd en het plan is om nog meer voorwerpen online te publiceren.
Meer informatie