Digitalisering Prize Papers

prize papers

In de periode 1652-1815 namen de Britse marine en Britse kaapvaarders documenten van veroverde en gekaapte schepen in beslag om als bewijs te dienen dat het een vijandig schip betrof. Eeuwenlang lag de zogeheten Prize Papers collectie opgeslagen in Britse archieven zonder dat er aandacht aan geschonken werd. Sinds de vroege jaren 2000 is hier echter verandering ingekomen en recentelijk zijn er initiatieven gestart om de documenten te digitaliseren en online beschikbaar te maken.
Het was pas in de vroege negentiende eeuw dat staten het vervoer van post op zich namen. Tot die tijd boden koopvaardijschepen vaak de enige mogelijkheid om brieven vanuit overzeese gebieden naar het vaderland te sturen. Alledaagse brieven uit die periode zijn zelden bewaard gebleven. De Prize Papers bieden daarom een uniek inzicht in het leven van de gewone mens aan boord en in overzeese gebieden.

De Carl von Ossietzky Universität Oldenburg is in mei 2018 gestart met de digitalisering van een groot deel van de Prize Papers. Het is op dit moment nog onbekend wanneer deze database online beschikbaar zal zijn.

Een aanzienlijk deel van de documenten was afkomstig van Nederlandse schepen. Het Huygens ING is in 2017 een initiatief gestart om deze ca. 144.000 documenten te digitaliseren. Deze database zal waarschijnlijk begin 2019 online beschikbaar zijn.