Een dijk voor het leven. Expositie over de Afsluitdijk in het Zuiderzeemuseum

1file3-1 file-1 file3

Op 6 juli 2017 vond de officiële opening plaats van een nieuwe expositie over de Afsluitdijk in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De expositie getiteld ‘Een dijk voor het leven’ bevindt zich in een pand aan de gracht in het buitenmuseum. Het is gericht op de geschiedenis én de plannen voor de toekomst voor de dijk. De tentoonstelling werd, in aanwezigheid van speciale genodigden en pers, geopend door Femke van Drongelen sectorhoofd Presentatie en Educatie en Ype Heijsman, directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Midden-Nederland (Samenwerking tussen Zuiderzeemuseum en Rijkswaterstaat). De expositie is gedurende het gehele buitenseizoen te bezoeken.

De tentoonstelling Nederland in 7 overstromingen was van 2013 tot en met 2015 te bezoeken in het binnenmuseum. Deze tentoonstelling verbeeldde de watersnoodramp in 1916, de directe aanleiding voor de aanleg van de Afsluitdijk. De nu geopende expositie ‘Een dijk voor het leven’ is hiervan het vervolg en vormt de brug naar de toekomst, met de Afsluitdijk opnieuw als toonbeeld van de Nederlandse waterbouw. ‘Een expositie die een drieluik vormt waarin wordt teruggeblikt naar de eerste plannen tot de algehele afsluiting van de Zuiderzee, al opgesteld in 1667. Waar te lezen valt over de dagen na de watersnoodramp in 1916, over de bouw van de Afsluitdijk en over de toekomst van het Nederlandse icoon’: aldus Femke van Drongelen.

Ype Heijsman over de samenwerking: ‘We zijn vereerd dat ook het Zuiderzeemuseum ons verhaal wil vertellen, een rijksmuseum dat jaarlijks bijna 300.000 bezoekers trekt. Ik ben ook trots dat we dit opnieuw gezamenlijk met de betrokken provincies en gemeenten (De Nieuwe Afsluitdijk) doen. Samenwerking verbindt, samenwerking versterkt, daar is de expositie over de Afsluitdijk in het Zuiderzeemuseum weer een prachtig voorbeeld van.’

De rijke visgronden van de Zuiderzee vormden een belangrijke bron van inkomsten voor de regio. Maar stormvloeden en overstromingen bepaalden evenzeer het leven in dit gebied. Zware stormen zoals de Allerheiligenvloed (1675), de stormvloed (1825) en de watersnood (1916) telden vele slachtoffers en richtten grote schade aan. Plannen om de Zuiderzee definitief te temmen, kwamen in de tweede helft van de negentiende eeuw in een stroomversnelling. In 1918 tekende Koningin Wilhelmina uiteindelijk de wet die de aanleg van een definitieve waterkering mogelijk maakte. Sinds zijn oplevering spreekt de ruim 30 kilometer lange Afsluitdijk tot de verbeelding. Maar de stijgende zeespiegel en ingrijpende weersveranderingen vragen van dijkbeheerder Rijkswaterstaat opnieuw innovatieve oplossingen gericht op de toekomst.

Afsluitdijk
De Afsluitdijk is een toonbeeld van de Nederlandse waterbouw. Rijkswaterstaat gaat de Afsluitdijk de komende jaren versterken. Dat is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Ook worden grote pompen ingebouwd bij Den Oever, om meer en onder alle omstandigheden water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden. Kijk voor meer informatie op www.deafsluitdijk.nl.

Over het Zuiderzeemuseum
Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, de actualiteit en de toekomst van het voormalige Zuiderzeegebied. In het buitenmuseum staan authentieke panden uit dorpen uit dit gebied. Hier komt jong en oud in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten in een huishouden van 1920. In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Ook is er een schepenhal vol historische boten. Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en design. In 2015 en 2016 riep de internationale beoordelingssite TripAdvisor het museum uit als een van de beste musea van Nederland. In 2017 heeft het museum deze hoge waardering behouden.