‘Een Friese kof terug uit Polen’ en ‘Een droom … aan duigen’

Friese kof terug uit Polen

Vanaf 25 mei zullen in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek en het Harlinger Gemeentemuseum Hannemahuis twee tentoonstellingen te zien zijn over het Friese kofschip ‘De Jonge Seerp’ dat in 1791 in de baai van Gdansk gezonken is. Deze tentoonstellingen zullen worden georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Scheepvaartmuseum Polen.Het wrak van De Jonge Seerp is in 1985 door duikers ontdekt en in de loop der jaren is een groot aantal scheepsonderdelen en huisraad naar boven gehaald. De handel met het Oostzee-gebied was van groot belang voor Friesland. Met deze tentoonstellingen zal dit aan de hand van goed bewaard gebleven duikvondsten tastbaar worden gemaakt. Tussen 3 en 6 augustus kunnen bezoekers van de Tall Ships Race in Harlingen de ramp met schip opnieuw beleven in een pop-up tentoonstelling in een zeecontainer.
Kijk voor meer informatie op de websites van het Fries Scheepvaartmuseum en het Harlinger Gemeentemuseum Hannemahuis.