Enquête: wonen op het water als immaterieel erfgoed

De Stichting Behoud Cultuur Waterwonen in Nederland (SBCW) is opgericht om de cultuur van het waterwonen als oer-Nederlandse erfgoed, te beschermen en door te geven aan volgende generaties. Zij willen waterwonen op de lijst van de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland laten plaatsen, zodat het onder de UNESCO Conventie inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed valt. Daarmee verplicht Nederland zich te zullen inspannen om het immaterieel erfgoed te beschermen en dat biedt kansen voor het waterwonen! Mede daarvoor roept het SBCW op om mensen de onderstaande enquête over het wonen op water in Nederland te laten invullen.

Om te kunnen bepalen wat de samenstelling is van de mensen die op water wonen, waar ze wonen, en wat waterbewoners bindt, welke gebruiken, waarden, tradities er zijn etc., wil de Stichting Behoud Cultuur Waterwonen in Nederland graag een enquête uitzetten. Op deze manier kunnen zij een werkwijze ontwikkelen om toe te werken naar het behoud van het cultureel (immaterieel) erfgoed, middels actieve erfgoedparticipatie.
De enquête wordt anoniem ingevuld en wordt gebruikt als onderdeel van de aanvraag immaterieel erfgoed.
Meer informatie