Financiële bijdrage RCE voor maritiem onderzoek door vrijwilligers en studenten

Om het maritieme verleden van Nederland boven water te halen, nodigt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vrijwilligers en studenten uit om regionaal onderzoek te doen. Binnen het project ’13 Provinciën’ kunnen projectvoorstellen tot 1 februari 2020 worden ingediend. De onderzoeksvoorstellen brengen de verscheidenheid en verhalen van de provincies van Nederland en de Noordzee in kaart.

Historische kaart van Zeeland

13 Provinciën project

De RCE heeft zich, samen met vrijwilligers, de afgelopen jaren sterk ingezet voor de ontheffing op de AMvB Erfgoedwet. Dat betekent dat vrijwilligers en studenten in de toekomst meer mogelijkheden hebben om bij te dragen aan maritiem onderzoek.

In aanloop naar deze aanpassing is de RCE het project ’13 Provinciën’ gestart om maritiem onderzoek te stimuleren. Onderzoekers kunnen voor hun projectvoorstel een financiële bijdrage van maximaal €1.000 ontvangen. Het kan gaan om duikend of archief-gebaseerd onderzoek naar bijvoorbeeld een van de vele scheepswrakken, de molens op de Zaanse schans, de Romeinse nederzetting bij Cuijk, de inpoldering van het eiland Schokland of de verdronken dorpen in Zeeland of het Markermeer. Onder water of erboven, alle regio’s in Nederland hebben een maritiem verhaal te vertellen.

Voorwaarden voor deelname

  • Het onderzoek heeft een maritieme connectie;
  • Er dient een onderzoeksvoorstel geschreven te worden, hiervoor is een format beschikbaar. Het voorstel bevat:
    • een persoonlijke onderbouwing van de onderzoekskeuze;
    • een begroting voor het ontvangen van de financiële bijdrage (max. €1.000,-).
  • Het voorstel dient voor 1 februari 2020 te zijn ontvangen;
  • Het betreft een kleinschalig onderzoek (max. 6 maanden, uit te voeren in 2020);
  • De (eerste) onderzoeksresultaten worden tijdens het jaarlijkse symposium Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie van de RCE gepresenteerd, deze vindt plaats in november 2020;
  • De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in een (nog nader te bepalen) bundel. Vanuit de RCE kan ondersteuning geboden worden voor het uitwerken van de onderzoeksresultaten.

Jurering

Een jury bestaande uit leden van het Programma Maritiem Erfgoed Nederland (RCE), Rijkswaterstaat, LWAOW en STIMON zal de inzendingen beoordelen. Voor 1 maart 2020 krijgen de inzenders bericht of hun voorstel is goedgekeurd. Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar het aantal ingezonden projectvoorstellen en de verspreiding over de ’13 provinciën’.

Deelname

Ben je vrijwilliger of student en ben je geïnteresseerd? Vraag dan het format aan voor het in te vullen onderzoeksvoorstel.  Je doet dit door een e-mail te sturen naar Liselore Muis, Programma Maritiem Erfgoed Nederland, via: l.muis@cultureelerfgoed.nl