Gouden Leeuw is 1000ste wrak op MaSS (RCE)

Gouden Leeuw

In binnen- en buitenlandse wateren liggen zo’n 1500 scheepwrakken die Nederlands eigendom zijn. Het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgt, samen met haar partners, voor de bescherming en het onderzoeken van dit maritieme erfgoed zodat het bewaard blijft voor huidige en toekomstige generaties. De gegevens over de Nederlandse scheepswrakken worden verzameld in een database. Deze database is te vinden op de website Maritime Stepping Stones (MaSS). Op deze website is ook ook ander (Nederlands) maritiem erfgoed te vinden, zoals havens, kades, bruggen, gezonken steden, dorpen en prehistorische vindplaatsen. Onlangs is het 1000ste wrak op MaSS geplaatst: de Gouden Leeuw. Dit was het eerste schip waarop de later beroemde en beruchte admiraal Witte de With als zeventienjarige voer.