Hanno Brand

Petersburg

‘Het is werkelijk fantastisch dat er een Nieuwe Maritiem Geschiedenis van de Nederlanden komt. Er is m.i. namelijk echt behoefte aan een nieuw state of the art handboek. Ik houd me al geruime tijd bezig met de geschiedenis van de relaties tussen de Nederlanden en de Hanze. Daarnaast doe ik onderzoek naar de Friese scheepvaart in de vroeg-moderne tijd. Het zijn mooie opstapjes naar een meer algemene bijdrage aan de maritieme geschiedenis van de Nederlanden. De afgelopen decennia zijn onze inzichten over de organisatie van de middeleeuwse koopvaardij grondig bijgesteld. Door een bijdrage te leveren aan de Nieuwe Maritieme Geschiedenis wordt me een prachtige gelegenheid geboden om al die nieuwe inzichten en visies systematisch en ook voor een breed geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken. Ik vind het een uitdagende opgave dit in een nieuw standaardwerk uit de doeken te mogen doen.’

cv Hanno Brand
Website
E-mail