Hanzestukken Stedelijk Museum Kampen en Stadsarchief opgenomen in Canon van Nederland netwerk


Foto: Vulkers Fotografie

De Schepenzaal (1545), de drinkhoorn van het Kamper Sint Anna- of Rijnschippersgilde (1369) en het vredesverdrag van Stralsund uit 1370 zijn vanaf 9 september opgenomen als sleutelstukken bij het venster De Hanze in de Canon van Nederland. Daarmee wordt Stedelijk Museum Kampen officieel onderdeel van het Canonnetwerk. De Schepenzaal is één van de weinige authentieke bestuurs- en rechtszalen uit de Hanzetijd. De drinkhoorn van het Kamper Sint Anna- of Rijnschippersgilde komt uit 1369 en is daarmee het oudst bekende zilveren gildestuk van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Hanzestad Kampen speelt binnen dit jarenlange conflict een belangrijke rol en voert samen met de Duitse stad Stralsund de vredesonderhandelingen. Eén exemplaar van het vredesverdrag van Stralsund uit 1370 na een conflict tussen de Hanzesteden en de Deense koning Waldemar IV ligt in het Kamper stadsarchief. In het Stedelijk Museum Kampen is een afbeelding van dit verbond te bezichtigen. Meer informatie