Havenicoon naar werf voor grootscheepse restauratie

‘s Werelds laatste werkende graanzuiger is afgelopen vrijdag aangekomen in Franeker voor een grootscheepse restauratie. De elevator vertrok twee dagen eerder uit de Maritiem Museum Haven in Rotterdam. De Stadsgraanzuiger 19 wordt op werf Talsma in prachtige staat teruggebracht. De reis naar Friesland werd door honderden geïnteresseerden gevolgd, langs de route en online.

Directeur Bert Boer van het Maritiem Museum: “Het vertrek van de graanzuiger naar de werf in Friesland is het schitterende resultaat van de inspanningen van veel mensen en organisaties. Dit zijn allen partijen, die meehelpen om dit unieke – en in de geschiedenis van de Rotterdamse en Antwerpse havens zeer belangrijke – maritiem erfgoed te behouden.” De Stadsgraanzuiger 19 maakt deel uit van de buitencollectie van het Maritiem Museum.

De graanzuiger is een prachtig voorbeeld van innovatie in de maritieme sector, die een belangrijk verhaal vertelt over de ontwikkeling van de moderne haven en onze worsteling met technologische vooruitgang. Vóór de introductie van de elevator, aan het eind van de negentiende eeuw, was het lossen van een schip met graan, bonen, erwten of rijst een enorm karwei. Meer dan honderd havenarbeiders waren een week bezig om 6.000 ton bulkgoed over te hevelen van het ene schip naar het andere. Elevatoren maakten het werk minder gevaarlijk en veel sneller.
Meer informatie