Honderd jaar verkeer in Andere Tijden

Op maandag 15 juli zal het televisieprogramma Andere Tijden een special uitzenden over de opkomst van het verkeer in Nederland. Dorpen en steden waren niet of nauwelijks voorbereid op de sterke groei van het aantal verkeersdeelnemers. Het programma staat stil bij de ingrijpende veranderingen dat het straatbeeld onderging om de chaos een halt toe te roepen.

Zaken als stoplichten, zebrapaden, parkeermeters en verkeersagenten zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het verkeer. Ook veranderingen in het landschap als snelwegen, tunnels en aquaducten zijn het gevolg van deze ontwikkeling. Van oudsher speelde het water een grote rol in het personenvervoer in Nederland. De aanleg van de spoorwegen in de 19e eeuw had deze bedrijfstak al sterk gemarginaliseerd en de opkomst van de auto betekende een verdere reductie.

De sterke groei leidt bovendien tot tienduizenden verkeersdoden. In de vroege jaren ’70 waren dit er zelfs ruim 3000 per jaar. Verkeerslessen en voorlichtingscampagnes werden dan ook opgestart om dit schokkende aantal terug te brengen.

Natuurlijk zijn er ook positieve aspecten aan te wijzen. De opkomst van de auto betekende immers een nieuwe vrijheid: niet langer bepaalden de loop van rivieren of het spoor de route of vertrektijd van reizigers. Men kon vertrekken waar en wanneer men wilde.

De special 100 jaar verkeer zal op maandag 15 juli om 21:05 worden uitgezonden op NPO 2. Kijk voor meer informatie op de website van Andere Tijden.