Huygens ING en Studio Bertels maken met augmented reality verborgen VOC-verhalen zichtbaar, 5 juni 2021

VOC Data Experience in Het Scheepvaartmuseum

Huygens ING en Studio Bertels lanceren op 5 juni 2021 in Het Scheepvaartmuseum de VOC Data Experience. Spectaculaire datavisualisaties van indrukwekkende historische datasets helpen bezoekers een mening te vormen over de rijke geschiedenis van de VOC. Gebruikers kunnen zelf op zoek gaan naar verborgen verhalen in gedigitaliseerde gegevensverzamelingen of doen dat aan de hand van prikkelende stellingen van zes experts. Door inzet van augmented reality wordt data invoelbaar voor een groot publiek. De geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) is lang bejubeld en nu berucht. De VOC Data Experience is een nieuwe eigentijdse manier van het Huygens ING om naar deze geschiedenis te kijken. De Experience sluit ook naadloos aan bij de ambities van Het Scheepvaartmuseum om verschillende perspectieven op de geschiedenis van de VOC en het VOC-schip Amsterdam te verzamelen en tonen.