Huygens ING start crowdsourcingproject Goetgevonden

Het Huygens ING start Goetgevonden!, een crowdsourcingproject op VeleHanden.nl. Vrijwilligers kunnen hier helpen om op basis van tienduizenden oude teksten softwareprogramma’s te leren ruim 1 miljoen politieke besluiten van de Staten-Generaal te lezen en doorzoekbaar te maken.

De Resoluties van de Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1576-1796) vormen een nog te weinig gebruikte oerbron voor de Nederlandse geschiedenis. Ze bevatten meer dan 1 miljoen politieke besluiten van het centrale bestuursorgaan van de Republiek.

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis gaat deze bron in vijf jaar geheel digitaal ontsluiten, met behulp van de nieuwste digitale technieken zoals handschriftherkenning, én de hulp van het publiek. In het project Goetgevonden! op het crowdsourcing-platform Velehanden.nl leren citizen scientists de computer om oude handschriften te lezen. En omgekeerd krijgen deelnemers een ongekend levendige inkijk in de roerige geschiedenis van de jonge Republiek.

De besluiten geven een levendige inkijk in de roerige periode uit de Nederlandse geschiedenis. Ze gaan over buitenlandse politiek, oorlogvoering, overzeese handel en koloniale uitbreiding. Er wordt vergaderd over vredesverdragen en oorlogsverklaringen; opdracht gegeven om oorlogsschepen te bouwen of vestingwerken te verstevigen. Ambassadeurs lopen in en uit en beslechten ruzies of smeden bondgenootschappen. Maar de besluiten gaan ook over allerlei binnenlandse zaken, zoals handel, religie en wetenschap: paspoorten voor in- en uitreizende kooplieden, octrooien voor uitvindingen en de herbestemming van katholieke kloosters.
Meer informatie