Database Wrakkenregister (Dienst der Hydrografie)

Hydrografische database (Wrakkenregister)
Dienst der Hydrografie
Data: 3085 ship wrecks

Database Wrakkenregister
(30 juli 2022): De databases van de Dienst der Hydrografie, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben ook een gezamenlijke database met alle onderwater objecten (zowel archeologisch als niet archeologisch). Deze database is momenteel niet toegankelijk. Het archeologische deel staat op MACHU.

MACHU | Bronnen en kaarten | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Zie ook: Waterbodemvondsten: waar worden die geregistreerd?