Installatie Nationaal Archief: ‘Opstand & Vrijheid’

Expositie Opstand & Vrijheid
Foto: Arenda Oomen

Op donderdag 21 januari om 9.30 uur opent Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) digitaal de nieuwe installatie Opstand & Vrijheid in het Nationaal Archief. Het verhaal van de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden wordt hier permanent verteld, onder andere aan de hand van het Plakkaat van Verlatinge uit 1581. Maar ook andere opstanden uit de geschiedenis van Nederland en de voormalige koloniën, krijgen een plek in de installatie. Opstand & Vrijheid is tot stand gekomen in opdracht van de minister van OCW en is zeven dagen per week gratis te bezichtigen zodra het Nationaal Archief weer geopend is.

Opstanden in perspectief
Opstand & vrijheid bestaat uit drie onderdelen, waarin het verhaal van een opstand in context wordt gepresenteerd. Ook is er aandacht voor de invloed van deze opstanden voor het Nederland van vandaag de dag. In korte interviews geven drie experts, Nancy Jouwe, Joris Oddens en Judith Pollmann, hun visie op de betekenis van de gebeurtenissen.

In het permanente onderdeel van de installatie staat het verhaal over de Tachtigjarige Oorlog, een belangrijke opstand uit de geschiedenis van Nederland, centraal. Onder andere het Plakkaat van Verlatinge (1581) en de Unie van Utrecht (1579) zijn hier te zien. Daarnaast zijn documenten te zien over de opstand van slaafgemaakten in Berbice in 1763 en over de Bataafse Revolutie aan het einde van de 18e eeuw.

Opstand & Vrijheid is gratis toegankelijk, reserveren is verplicht.