J.C.M. Warnsinck-prijs voor Anita van Dissel

Annette de Wit, Alex Poldervaart en Anita van Dissel. Foto Ron Brand.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis werd de J.C.M. Warnsinck-prijs door voorzitter Annette de Wit uitgereikt aan Anita van Dissel, universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden. De prijs, vernoemd naar de marineofficier, zeehistoricus en latere Utrechtse hoogleraar maritieme geschiedenis Johan Carel Marinus Warnsinck (1882-1943), wordt sedert 1990 – in principe tweejaarlijks – uitgereikt aan iemand die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de zeegeschiedenis. De prijs bestaat uit een oorkonde en een fraaie, gegraveerde replica van een 17e-eeuwse passer. Men hoeft geen lid te zijn van de vereniging om in aanmerking te komen, maar alleen leden kunnen nomineren.