Jaarvergadering De Binnenvaart, 21 maart 2020

Op 21 maart 2020 houdt de Vereniging De Binnenvaart in het Scheepvaart en Transportcollege ( het STC) in Rotterdam haar algemene jaarvergadering. Deze begint om 13:00 uur en is voor iedere belangstellende toegankelijk (wel aanmelden). Na de pauze, omstreeks 14:30 uur  zal Leen ten Haaf een presentatie geven over het thema: “van Zeil tot Motorschepen”. Meer informatie