Archief Kalhorn, 1950-1960 (Nationaal Archief)

Het archief Kalhorn bevat stukken betreffende de interne en externe organisatie van de afdeling Rijnvaart en de afdeling Verkeer, 1950-1960. Een ander deel gaat over sociale zaken zoals vrouwenarbeid op de Rijn en douanezaken als inbeslagneming en smokkel. Van de Centrale Rijnvaart Commissie zijn diverse rapporten en economische stukken bewaard gebleven. Verder diverse onderwerpen zoals oorlogsschadeclaims, belastingaangelegenheden en West-Duitse hulp bij de watersnoodramp van 1953 tot stukken over Rijnwater als drinkwater en verontreiniging van binnenwateren.

Archief Kalhorn