KNVR campagne: de Nederlandse zeescheepvaart

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) heeft deze maand een nieuwe campagne gelanceerd om de zichtbaarheid van de scheepvaart te vergroten: zeescheepvaart.nl Deze campagne is gericht op het informeren van het Nederlandse publiek over de bedrijfstak, voornamelijk vanuit het perspectief van de reders. Op www.zeescheepvaart.nl ligt met de slogan ‘Op koers naar 2030’ een onmiskenbare focus op de verduurzamingsopgave van de zeescheepvaart zoals in het onlangs gepresenteerde maritieme masterplan van de maritieme sectoren is uitgestippeld.

“In gesprekken met mensen buiten onze sector merken we vrijwel altijd dat de zeescheepvaart een onbekende sector is. En onbekend maakt onbemind en dat is jammer. Maar liefst 90 procent van alles wordt over het water vervoerd. En ja, de sector moet net als andere sectoren nog veel werk verzetten om schoner te worden, maar transport over zee is nu al de minst milieubelastende transportmodaliteit. En er wordt veel gedaan om verder te vergroenen. Ik denk dat mensen het zullen waarderen dat we hen meenemen op onze koers, de koers van de zeescheepvaart,” zo zegt KVNR-directeur Annet Koster.