Lancering Maritiem Portal op 18 november 2016

Website Maritiem Portal van Nederland is live!

Op 18 november 2016 werd het Maritiem Portal ‘gedoopt’. maritiemportal.nl is dan live! In het Maritiem Portal van Nederland worden alle maritiem-historische organisaties (musea, verenigingen enz.) en onderzoekers in Nederland met elkaar in contact gebracht. Het Maritiem Portal wil dé centrale toegang zijn waarop alle Nederlandse organisaties op maritiem-historisch gebied vindbaar zijn op het web. Het richt zich niet alleen op onderzoekers en specifiek geïnteresseerden, maar zeker ook op een breder, algemeen publiek. ‘Zoekers’ naar maritieme onderwerpen, evenementen of organisaties vinden zo snel de gewenste informatie. Het is de bedoeling dat de website echt een ‘toegangspoort’, portal, wordt op maritiem gebied.

Het Maritiem Portal is een initiatief van de Maritieme Koepel, het informele nationale samenwerkingsverband op maritiem gebied. De Maritieme Koepel is er in de afgelopen jaren in geslaagd om een groot aantal organisaties en instellingen, die zich met maritieme informatie, geschiedenis en cultuur bezighouden, te committeren aan de ontwikkeling van het Maritiem Portal van Nederland (zie ook de https://www.huygens.knaw.nl/maritiem-portal/?lang=nl projectpagina). Nieuwe deelnemers blijven van harte welkom, want een groot draagvlak is de basisvoorwaarde voor het slagen van dit project.

De Samenwerkende Maritieme Fondsen (site: http://www.samenwerkendemaritiemefondsen.nl/, Vereeniging de Prins Hendrik Stichting, Het Admiraal van Kinsbergenfonds, Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst, Directie der Oostersche Handel en Rederijen, NISS) en de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum waren bereid subsidies te verstrekken.

Het Huygens ING – KNAW heeft het Maritiem Portal ontwikkeld en zal dit hosten. Een portal gewijd aan maritieme geschiedenis en cultuur past goed bij de missie van het Huygens ING ‘Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie’.

Het Maritiem Portal wordt in verschillende fasen ontwikkeld. In de nu gerealiseerde eerste fase zal het portal globale informatie bevatten, zoals nieuws, informatie over de deelnemende instellingen, links naar websites. Met een intranet kunnen de deelnemers in het portal onderling informatie uitwisselen, samenwerken en onderlinge contacten onderhouden.

Vanaf april 2017 wordt begonnen met de volgende fasen, waarin gewerkt zal worden aan lagen met verdiepende informatie. De publicatie van de online versie van de nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland eind 2018 zal daarin een centrale plaats innemen. Vergezichten zijn bijvoorbeeld digitale exposities op basis van de collecties van de verschillende deelnemers en het combineren van informatie uit verschillende databases.