Lancering website Maritime Careers

Het klassieke beeld van de bemanning van VOC-schepen is er één van avontuurlijke Nederlandse jongens die het fortuin zochten op zee. Hierbij zijn echter flink wat kanttekeningen te plaatsen. Hoe divers de bemanning was weten historici Jelle van Lottum en Lodewijk Petram. Op hun website is meer te lezen over de achtergronden van hun onderzoek en hun onderzoeksmethoden.

In de maritieme geschiedschrijving zijn de levens van ‘gewone’ mensen lange tijd onderbelicht gebleven. Een gebrek aan bronnenmateriaal of een gebrek aan toegang hiertoe maakten het lastig om hier gedegen onderzoek naar te doen. In de afgelopen twintig jaar is de toegankelijkheid van archieven sterk verbeterd. Door digitalisering hoeven historici bijvoorbeeld niet meer zelf het archief te bezoeken, maar kan men documenten uit de gehele wereld vanaf de computer inzien.

Het onderzoek van Van Lottum en Petram richt zich op het functioneren van de maritieme arbeidsmarkt en de ontwikkelingen die zich in deze economische tak voordeden. Hoe veranderden bijvoorbeeld de vaardigheden van de zeevarenden? Hoe internationaal was de sector eigenlijk? Zijn hier ontwikkelingen in op te merken en waren er verschillen tussen de carrières van autochtone en allochtone zeelieden?

Momenteel wordt voor het onderzoek gebruik gemaakt van twee datasets: Prize Papers en de monsterrollen van de VOC. De focus ligt hiermee op de 18e eeuw. Het doel is om dit in de toekomst uit te breiden met verdere bronnen en zo ook de 19e en 20e eeuw in het onderzoek op te nemen.

Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer informatie op de website van Van Lottum en Petram.