Leerlingen Zeevaartschool in Amsterdam 1785-1971

Comportementsboeken met leerlingen van de Zeevaartschool in Amsterdam 1785-1971 afkomstig uit Archief van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst(Kweekschool voor de Zeevaart). In de comportementsboeken worden de vorderingen bijhouden van de leerlingen tijdens hun verblijf op de school.
Uit: overzicht van Eric Hennekam, Online bronnen voor scheepvaart, dd 21 januari 2022.