Lezing over Vlaardingen en de slavernij, 28 november, 20.00 u

Dr Jan van de Voort geeft in Museum Vlaardingen op donderdag 28 november om 20.00 uur een lezing over ‘Vlaardingen en de slavernij’. Zie ook de website van het Museum Vlaardingen.

Tegenwoordig is er grote belangstelling voor sporen van het slavernijverleden in onze steden. Voor verschillende daarvan zijn er boeken, wandelgidsen en websites die de sporen van slavenhandel en de daarmee verbonden koloniale handel laten zien (“Mapping Slavery”). En niet alleen voor de havensteden waarvan men dat verwacht, zoals Amsterdam, Rotterdam en de Zeeuwse steden, maar ook voor Groningen, den Haag, Utrecht en Haarlem. Maar er zijn nog veel meer Nederlandse plaatsen dan in deze (wandel)gidsen genoemd die banden met Suriname hadden. Tientallen Surinaamse plantages droegen namen van Hollandse steden en dorpen. Zo was er ook een plantage Vlaardingen. Ook voor de haringstad Vlaardingen zijn er sporen van slavernij in Suriname te vinden, zij het niet in concrete gebouwen, maar wel in de archieven. Twee Vlaardingse families en hun nazaten hebben gedurende korte of lange tijd een viertal plantages in bezit gehad. Wij zullen hen in beeld brengen. Hoe kwamen die plantages in hun bezit? Hadden zij ook plantageleningen? Hadden zij slaven op de plantages? En woonden de eigenaren in Suriname of in de Republiek. Kortom, passen zij in het beeld dat er bestaat van de Surinaamse plantage-economie?