Maritiem archeologische rijkscollectie (Stichting Batavialand)

De maritiem archeologische rijkscollectie omvat circa 38.000 scheepsvondsten variërend van complete wrakken tot wrakdelen, scheepsuitrusting, -lading en -inventaris. Circa 25.000 objecten zijn vanaf de veertig van de twintigste eeuw opgegraven in de drooggevallen IJsselmeerpolders, circa 13.000 objecten komen sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw uit de Rijkswateren (vooral Noordzee en Waddenzee).
De vondsten zijn veelal geconserveerd, gerestaureerd en wetenschappelijk onderzocht. De objecten zijn op afspraak te raadplegen, de kleinere objecten in Lelystad en de grotere objecten in Amersfoort. De collectie is toegankelijke via CollectieNederland.nl.

Maritiem archeologische rijkscollectie