Maritiem Masterplan 2030

Afbeelding: geïllustreerde samenvatting Maritiem Masterplan

Op 30 juni 2023 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van het Nationaal Groeifonds 210 miljoen Euro toegekend gekregen, waarvan 110 miljoen Euro voorwaardelijk, voor de uitvoering van het Maritiem Masterplan 2030. Het plan beoogt de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van circa 40 klimaatneutrale demonstratieschepen die gaan varen op de alternatieve brandstoffen waterstof en methanol of op LNG met carbon capture. Bij uitvoering van het Maritiem Masterplan wordt aanvullend het potentieel en de arbeidsproductiviteit van de maritieme beroepsbevolking verhoogd dankzij het Human Capital Programme. Zo kan een grote stap worden gezet in de verduurzaming van Nederlandse schepen en de versterking van de internationale koploperspositie. Voor Nederland is een sterke maritieme sector onmisbaar voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, zoals militaire veiligheid, energiezekerheid en behoud van droge voeten. Meer informatie