Musea gaan koloniale kunstcollecties onderzoeken

Het Tropenmuseum in Amsterdam

Onderzoekers van academische instellingen en Nederlandse musea gaan de komende vier jaar onderzoek doen naar koloniale kunstobjecten. Doel is om te zien wat er met de objecten moet gebeuren, welke rol ze in Nederland spelen en of ze mogelijk terug moeten. Maar ook wordt onderzocht hoe de objecten hier ooit terecht zijn gekomen. “Het doen van herkomstonderzoek is enorm van belang in het debat rond collecties uit de koloniale periode, en gaat verder dan alleen roofkunst”, zegt Wayne Modest van onderzoekscentrum van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMWV), dat het Tropenmuseum, het Afrika Museum en het Rijksmuseum Volkenkunde beheert.

De Raad voor Cultuur adviseerde begin oktober dat Nederland al het koloniaal erfgoed moet teruggeven aan de herkomstlanden, als redelijk zeker kan worden aangetoond dat die landen de stukken onvrijwillig zijn kwijtgeraakt. Het gaat om kunststukken die zijn veroverd tijdens koloniale oorlogen of toen Indonesië en Suriname in handen waren van Nederland.
Meer informatie