Najaarsnummer Tijdschrift voor Zeegeschiedenis is verschenen

Onlangs is het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis verschenen. Dit nummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis richt het vizier op de Nederlandse scheepvaart naar en in Zuidoost-Azië. De drie artikelen coveren een periode van 350 jaar: van de expansie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in het begin van de zeventiende eeuw tot de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië op 27 december 1949. Een overzicht van de inhoud staat op de website van de Vereniging voor Zeegeschiedenis. Zie ook de virtuele tentoonstelling over de Rooswijk op het Maritiem Portal.