Archief Nederlandse Rijnvaart Missie, 1945-1950 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Rijnvaart Missie, 1945-1950 bestaat uit correspondentie, agenda’s op ingekomen en uitgaande stukken, financiële bescheiden, verslagen en rapportages. Het merendeel van het archief bevat ook dossiers aangaande verscheidene onderwerpen m.b.t. de Rijnvaart in Duitsland.

Archief Nederlandse Rijnvaartmissie