Nieuw bedrijfsplan voor Museum Vlaardingen

Drukwerk
De Raad van Toezicht van Museum Vlaardingen geeft aan de heer Gert-Jan van der Vossen en mevrouw Nicolette Bartelink de opdracht om de komende maanden in samenspraak met belanghebbenden een nieuw bedrijfsplan voor het museum te ontwikkelen, dat op brede steun in Vlaardingen mag rekenen. Zij zullen ook de eerste belangrijke stappen zetten om het plan uit te voeren. Daarna zal een nieuw te benoemen directeur het stokje overnemen en het bedrijfsplan verder implementeren. De verwachting is dat dit rond de zomer 2018 zal plaatsvinden.

Waarom deze opdracht?
De Raad van Toezicht constateert dat op dit moment de exploitatie van het huidige museumgebouw, ondanks reeds genomen bezuinigingsmaatregelen, niet dekkend is en het museum in al zijn facetten nog niet aantrekkelijk genoeg is om groei van het aantal bezoekers te realiseren. Doel is te komen tot een realistisch fundament voor Museum Vlaardingen waarin ambitie, exploitatie, bezoekerscijfers en programmering op elkaar zijn afgestemd.

Gert-Jan van der Vossen, vennoot van Holland Consulting Group, treedt op in de rol van eindverantwoordelijk tijdelijk bestuurder. Nicolette Bartelink, oud-directeur Museum Jan Cunen en Stadsarchief Oss fungeert als projectleider museale zaken.