Omvangrijke collectie biografieën toegevoegd aan Marhisdata

Stichting Maritiem Historische Databank (Marhisdata) is een begrip op maritiem historisch gebied. Sinds de oprichting in 2005 is de databank gestaag gegroeid en bevat deze op het moment van schrijven 16.988 schepen, 32.137 afbeeldingen en 48.084 kroniekberichten. Recentelijk heeft men een collectie van ruim 14.500 19e-eeuwse kapiteinsbiografieën verzameld door Sikko Parma toegevoegd aan de website.

De hoeveelheid beschikbare informatie verschilt sterk per kapitein. Hoewel van sommigen vrijwel de gehele loopbaan bekend is, worden anderen slechts een enkele keer genoemd in een krantenbericht. Desondanks kan de collectie door haar omvang van grote waarde zijn voor onderzoekers en belangstellenden.

Klik hier om direct te zoeken in de nieuwe collectie.