Onderzoek naar bemanning Nederlandse handelsvloot tijdens WOII

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is samen met Netwerk Oorlogsbronnen een onderzoeksproject gestart naar het lot van bemanningsleden van de Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog. Via crowdsourcing worden persoonlijke verhalen van opvarenden digitaal beschikbaar en doorzoekbaar. Het NIMH roept geïnteresseerden op om op vrijwillige basis informatie op persoonskaarten digitaal in te voeren.

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn ruim 32.000 personen in dienst van de Nederlandse handelsvloot. Tijdens de Duitse inval in mei 1940 bevindt het merendeel van de vloot zich buitengaats. Met de instelling van de Vaarplicht worden bemanningen verplicht door te varen. Met gevaar voor eigen leven dragen zij bij aan de geallieerde oorlogsvoering. De koopvaarders vervoeren onder andere troepen, wapens en olie onder de meest gevaarlijke omstandigheden.

Wie waren deze mannen die met gevaar voor eigen leven bleven varen? Op welke schepen hebben ze gevaren? Wat was hun leeftijd, religie en burgerlijke staat? Help mee met het ontsluiten van de koopvaardijkaarten en maak daarmee een belangrijk deel van het Nederlands maritiem verleden zichtbaar!
Meer informatie