Onderzoek naar geschiedenis van de scheepvaart sinds 1800 (RCMMG)

Containers in de Rotterdamse haven.

Het Rotterdams Centrum voor Moderne Maritieme Geschiedenis (RCMMG) coördineert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse scheepvaart sinds 1800. Het Maritiem Museum Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn de grondleggers van het Centrum dat sinds 1 september 2014 bestaat. Speerpunten van onderzoek zijn de Nederlandse scheepsbouw; de Rotterdamse haven en haar verbinding met het achterland; en de Nederlandse offshore-industrie.

Studenten van de Erasmus Universiteit kunnen over deze thema’s colleges volgen en de collectie van het Maritiem Museum als bron voor onderzoek gebruiken. Binnen het Centrum delen museumconservatoren en academisch onderzoekers hun specifieke kennis en kundigheid. De resultaten komen beschikbaar via wetenschappelijke kanalen en leveren tevens een bijdrage aan het publieksprogramma van het Maritiem Museum. Meer informatie