Onderzoek naar sporen van slavernij en koloniaal verleden

LM03297 Marcus Lodovicus Antonius Clifford (1670/75-1738), Adriana Wilhelmina Burlamacchi (1684-1760) (detail), 1730 Foto: Margareta Svensson

Marcus Lodovicus Antonius Clifford (1670/75-1738), Adriana Wilhelmina Burlamacchi (1684-1760) (detail), 1730 Foto: Margareta Svensson.

22 jonge, internationale erfgoedprofessionals uit 11 landen waren in Amersfoort voor een bijeenkomst in het kader van de training Sharing Stories on Contested Histories, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Reinwardt Academie. Directeur-Generaal Cultuur en Media (OCW), Barbera Wolfensberger, sprak met de trainees en lanceerde het e-magazine ‘Sporen van slavernij en koloniaal verleden’. Door middel van dit magazine presenteert de RCE de eerste resultaten van het onderzoek naar het deel van de rijkscollectie dat bij de RCE in beheer is. De RCE deed dit samen met een externe adviesraad.
De Engelse versie van dit e-magazine is te vinden op english.cultureelerfgoed.nl.

Onderwerp van het gesprek was: het delen van de verhalen over ons erfgoed en onze geschiedenis. Welke vraagstukken en dilemma’s komen we daarin tegen? Welke verschillende perspectieven zijn er en welke positie nemen we in? Hoe deel je een verhaal als niet iedereen daar in voorkomt? Of een anonieme, ondergeschikte rol speelt omdat er tot nu toe geen of te weinig aandacht voor is geweest? Kunnen we dat verhaal samen delen waardoor de geschiedenis invoelbaar en begrijpelijk wordt voor iedereen?

Deelnemers aan het gesprek waren jonge museummedewerkers en academici uit Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, Nederland, Rusland, Sri Lanka, Suriname, de Verenigde Staten en Zuid Afrika. Zij werken in december twee weken samen in de training Sharing Stories on Contested Histories.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Reinwardt Academie organiseren de training Sharing Stories on Contested Histories met partnerinstellingen in Nederland vanuit het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed.

Onderzoek gepubliceerd in magazine

Tijdens de bijeenkomst werd ook het e-magazine ‘Sporen van slavernij en koloniaal verleden’ gepresenteerd. De RCE heeft de afgelopen anderhalf jaar onderzoek gedaan naar sporen van slavernij en koloniaal verleden in de rijkscollectie. De vraag was: hebben we objecten in onze collectie die verbonden zijn met slavernij en ons koloniale verleden? Hoe vind je relevante objecten als je zoekt naar datgene wat juist niet specifiek beschreven en benoemd is? Dit werd onderzocht tijdens een pilotproject. De uitkomst is gepubliceerd in een e-magazine. In deze publicatie zijn 25 objecten telkens door drie verschillende auteurs beschreven. In totaal hebben 31 conservatoren, specialisten en mensen met diverse achtergronden, jong en minder jong, bijgedragen. Door ruimte te bieden aan meerstemmigheid worden er betekenislagen aan het erfgoed toegevoegd.

Collectie Nederland

De vele objecten die we met het pilotonderzoek naar boven haalden, zijn ontsloten op de website collectienederland.nl.

De Engelse versie van dit e-magazine is te vinden op english.cultureelerfgoed.nl.