Op zoek naar Johan Maurits in het Mauritshuis

Op 4 april is tentoonstelling Bewogen Beeld – Op zoek naar Johan Maurits in het Mauritshuis geopend. Hierin komen verschillende perspectieven op de vroegere bewoner van het museum naar voren: van zijn reputatie als gouverneur van Nederlands-Brazilië in de 17de eeuw tot en met hedendaagse visies op zijn leven en werk.

Johan Maurits van Siegen (1604-1679) was tussen 1636 en 1644 gouverneur van de kolonie Nederlands-Brazilië. In dit gebied staat hij tegenwoordig bekend als een ‘verlicht’ bestuurder die samen met kunstenaars, architecten en wetenschappers letterlijk en figuurlijk dit deel van Brazilië in kaart bracht. Dit beeld kan echter als eenzijdig worden beschouwd. De rol van Maurits in en zijn bijdrage aan de trans-Atlantische slavenhandel is tot op heden onderbelicht gebleven.

Het Mauritshuis heeft een wetenschappelijk onderzoek ingesteld om meer duidelijkheid over de geschiedenis van Nederlands-Brazilië en Maurits te krijgen. Het inventariserend onderzoek is in 2018 van start gegaan en verwacht wordt dat er in 2020 begonnen wordt met een meerjarig onderzoek waaruit meerdere publicaties zullen volgen.

Bewogen Beeld – Op zoek naar Johan Maurits is tot en met 7 juli te bezoeken. Kijk voor meer informatie op de website van het Mauritshuis.