Oproep Laatste reis ss Nieuw Amsterdam

SS. Nieuw Amsterdam (1938-1974). Schilderij van Willem Jan Hoendervanger.

Het ligt in de bedoeling een artikel te maken over de allerlaatste reis van het ss Nieuw Amsterdam. Zij  vertrok, onder kapitein R. ten Kate, op 9 januari 1974 van Port Everglades via Curacao, Panama en Los Angeles naar Kaohsiung, waar ze op 2 maart 1974 aankwam. De reis ging gepaard met de nodige hindernissen. Er moesten serieuze problemen worden opgelost. Dus de reis verliep niet soepeltjes en in een rechte lijn. De redactie van de HALLO zoekt daarom mensen die aan boord waren op die bewuste reis. Informatie: info@verenigingdelijn.nl.