Oproep voor kopij Mainsheet

De redactie van Mainsheet, een nieuw peer-reviewed tijdschrift over maritieme geschiedenis en cultuur, doet een oproep voor het insturen van kopij voor het voorjaarsnummer 2024. Dit nummer zal in het teken staan van Maritime Technologies, Livelihoods, and Economies. Mainsheet is een nieuwe publicatie en de enige in zijn soort dat wordt uitgegeven door een Amerikaans maritiem museum, het Mystic Seaport Museum in Mystic, Connecticut. Het kan worden beschouwd als de opvolger van The American Neptune dat twintig jaar geleden voor het laatst verscheen.

Mainsheet richt zich op een internationaal – en dus ook Nederlands – lezerspubliek en heeft een multidisplinaire aanpak. Het tijdschrift richt zich op maritieme geschiedenis en cultuur in verleden, heden en toekomst, en doet dat vanuit maatschappelijke thema’s. Naast zes tot acht peer-reviewed wetenschappelijke artikelen (die ook als open access zullen verschijnen) is er ook ruim aandacht voor poëzie, literatuur, fotografie, kunst en tentoonstellingen. Mainsheet verschijnt twee keer per jaar, in druk en online.

Meer informatie over Mainsheet is te vinden op www.mainsheet.mysticseaport.org.