Overzicht maritiem-historische tijdschriften aangepast met planning Delpher

Op het Maritiem Portal is op 23 juni 2020 een aangepaste lijst met maritiem-historische tijdschriften geplaatst. Het aantal titels is weer toegenomen. Er is toegevoegd welke tijdschriften in de planning van Delpher staan om gedigitaliseerd te worden of beschikbaar zijn via Google Books. Indien mogelijk zijn ook andere links toegevoegd zoals https:/www.swzmaritime.nl/pdf-archive/. Met dank aan allen die input leverden!