Promotie Karel Vlierman 4 oktober 2021

Opgegraven kogge

Maritiem archeoloog Karel Vlierman heeft ruim twintig jaar onderzoek gedaan naar koggen. Dit resulteerde in een Engelstalig manuscript van circa 950 rijk geïllustreerde pagina’s en zo’n zeventig bijlagen met de technische tekeningen en reconstructies. Op 4 oktober 2021 promoveert Vlierman op dit boek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Spa Uitgevers heeft het standaardwerk Cogs, Small Cogs and Boats via de site van het MP gratis beschikbaar gesteld. Meer informatie bij Spa Uitgevers.