Promotie Rolf de Winter (NIMH)

Cover

Op 30 juni 2023 verdedigde Rolf de Winter aan de Universiteit Utrecht zijn proefschrift: ‘Van iedereen en niemand’: De helikopter en de Nederlandse krijgsmacht, 1945-2020. De Winter onderzoekt hoe de helikopter zich binnen de Nederlandse krijgsmacht ontwikkelde van beperkt ondersteunend middel tot een krijgsmachtsbreed inzetbaar hoofdwapensysteem. Inmiddels is de helikopter als multidimensionaal wapensysteem onmisbaar bij talrijke humanitaire, maritieme en crisisbeheersingsoperaties waaraan de Nederlandse krijgsmacht deelnam. Meer informatie en handelsuitgave.