Publicatie: deel 119 Werken van de Linschoten-Vereeniging

Op de Algemene Ledenvergadering 2021 van de Linschoten-Vereeniging, 12 juni 2021, zal deel 119 van de Werken van de Linschoten-Vereeniging: Kunstenaar op Java. De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1825-1833) worden gepresenteerd. Dit is het eerste van twee delen. Het tweede deel verschijnt als deel 120 in het najaar en draagt als titel Kunstenaar op Sumatra. De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1833-1834). De bezorgers zijn Dr. Andreas Weber en Dr. Sylvia van Zanen. Meer informatie