Reizende tentoonstellingen Netwerk Zuiderzeecollectie van start

Schermafbeelding 2017-10-24 om 11.00.04  Schermafbeelding 2017-10-24 om 11.00.49

Vanaf zaterdag 4 november gaat de eerste tentoonstelling van Netwerk Zuiderzeecollectie reizen. Acht musea uit dit netwerk werken sinds oktober 2016 samen aan twee reizende tentoonstellingen, met als doel de geschiedenis en cultuur van het Zuiderzeegebied zo goed mogelijk over te brengen. De tentoonstellingen zijn te zien op verschillende locaties aan de voormalige Zuiderzee. ‘Jong gekleed, oud gedaan’ en  ‘Boten bij de vis’ zijn het resultaat van een intensieve samenwerking. ‘Door de krachten als netwerk te bundelen, kunnen we twee tentoonstellingen presenteren met een bijzonder gevarieerde collectie. Tijdens het ontwikkelen van deze tentoonstellingen hebben we, als musea, elkaar daarin echt verrijkt.” vertelt Nienke de Wit, directeur van het Huizer Museum. ‘Jong gekleed, oud gedaan’ is vanaf 4 november 2017 te bezichtigen in het Huizer Museum; ‘Boten bij de vis opent voor het eerst haar deuren op 13 januari 2018 in het Stadsmuseum Harderwijk. Kijk op www.zuiderzeecollectie.nl voor de volledige agenda van deze reizende tentoonstellingen.

Netwerk Zuiderzeecollectie en de reizende tentoonstellingen worden mede mogelijk gemaakt door steun van het Mondriaan Fonds. ‘Het Mondriaan Fonds droeg bij aan dit prachtige samenwerkingsinitiatief via de Bijdrage Samenwerking Musea, waarmee we de samenwerking tussen musea en andere maatschappelijke partijen stimuleren. Het Zuiderzeenetwerk is een goed voorbeeld van een grootschalige samenwerking die zorgvuldig is opgebouwd. Dat dit initiatief nu publiek zichtbaar wordt met twee tentoonstellingen in de deelnemende musea, is een mooi resultaat dat aansluit bij wat het Mondriaan Fonds nastreeft: ontwikkeling en verbinding’, aldus Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds, hét publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Jong gekleed, oud gedaan
De klederdrachten, gebruiken en rituelen rondom de Zuiderzee zijn zeer gevarieerd. In de tentoonstelling ‘Jong gekleed, oud gedaan’ ontdekken bezoekers verschillende kledingvormen, gebruiken en rituelen van mensen die er leefden en werkten. Kleding was een belangrijke uiting van cultuur en identiteit in de Zuiderzeeregio. Aan de kleding kon men niet alleen zien waar iemand vandaan kwam; het vertelde ook meer over de levensfase en belangrijke gebeurtenissen in het leven van de drager. In de tentoonstelling ‘Jong gekleed, oud gedaan’ gaat de bezoeker op reis van Huizen naar Dokkum, via Spakenburg naar Wieringen. Elke regio toont kledingstukken, gebruiken en rituelen uit een andere levensfase.

Boten bij de vis
Voor de bewoners van het Zuiderzeegebied was visserij een belangrijke bron van inkomsten. Hiervoor waren goede schepen van essentieel belang. ‘Boten bij de vis’ vertelt over de schepen die op de Noord- en de Zuiderzee voeren. We reizen van de werf waar het schip gebouwd werd, naar het gebruik als vissersschip, tot aan het einde op een ‘scheepskerkhof’. Er werd zowel op de Noord- als op de Zuiderzee gevist. Waar en waarop men viste bepaalde wat voor schip er nodig was. Volendam, Monnickendam en Spakenburg stonden bekend om hun botters, terwijl vissers zich tot Friese scheepswerven richtten voor blazers en Wieringer aken. In de tentoonstelling ‘Boten bij de vis’ zien bezoekers modellen van schepen die op de Zuiderzee voeren, uniek beeldmateriaal van scheepswerven en originele objecten die gebruikt werden in de visserij in de periode vóór de bouw van de Afsluitdijk.

Over Netwerk Zuiderzeecollectie
Netwerk Zuiderzeecollectie is een samenwerkingsverband van 22 organisaties die allemaal erfgoed van de Zuiderzee beheren. Het netwerk ging van start in oktober 2016. Het richt zich op het gezamenlijk vertellen van een veelomvattend verhaal over de Zuiderzee en werkt aan meer diepgang, samenhang en dwarsverbanden. De deelnemende instellingen werken samen aan een digitale presentatie van de collecties, het uitwisselen van kennis en ervaring, het stimuleren van bruikleenverkeer en het realiseren van twee reizende tentoonstellingen.

De projecten worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Mondriaan Fonds, het VSBfonds, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via het Netwerk Digitaal Erfgoed, en de Gemeenten Edam-Volendam, Bunschoten-Spakenburg, Waterland en Hoorn.

Foto’s: © Netwerk Zuiderzeecollectie