Rijzend water, deel 3

In het 3e deel van zijn rondleiding door ‘Rijzend Water’ neemt Kadir van Lohuizen ons mee naar Engeland. Hij laat zien dat de gevolgen van zeespiegelstijging ook dicht bij huis zichtbaar zijn: door het rijzende water verdwijnt jaarlijks 2 à 3 meter van de Engelse kustlijn. Ook de delen 1 (Groenland) en 2 (Bangladesh) kunt u hier vinden.