Samenwerking Nederland-Cuba in bescherming maritiem erfgoed in Cubaanse wateren

Nederland-Cuba_Maritiem_erfgoed
Op 11 juli j.l. zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de culturele instellingen van Cuba overeengekomen om nauwer te gaan samenwerken bij onderzoek, beheer en bescherming van maritiem erfgoed in Cubaanse wateren. Dit memorandum volgt op een eerder inventarisatie-onderzoek uit 2013.
Cuba was als Spaanse kolonie een belangrijk strijdtoneel tijdens de Nederlandse Opstand. De verovering van de Zilvervloot door Piet Hein in 1628 is welbekend, maar zeker niet het enige wapenfeit in het gebied. Onbekender is bijvoorbeeld het optreden van Cornelis Jol. Deze WIC-kapitein kreeg de bijnaam ‘Houtebeen’ nadat zijn been werd afgezet n.a.v. een in een gevecht opgelopen verwonding. Dit moet een indrukwekkende verschijning zijn geweest, want hij is onder de vertaling ‘Pie de Palo’ terug te vinden in de Spaanse bronnen uit deze periode. Zijn poging om in 1638 de Spaanse Zilvervloot te veroveren moest worden afgebroken nadat kapiteins uit zijn vloot zich aan de strijd onttrokken. De precieze motieven hiervan zijn nog altijd voer voor historisch debat.