St. Nederlandse Kaaphoorn-vaarders zoekt bestuurs- en commissieleden

Het in brede kring levend houden van de herinnering aan de grote zeilvaart, in het bijzonder aan die rond Kaap Hoorn als historisch hoogtepunt van zeemanschap. De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders tracht dit doel te verwezenlijken door het inrichten en in stand houden van een permanente tentoonstelling in Hoorn, alsmede door voordrachten, publicaties en andere presentaties over onder meer de ontdekkingsreis van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in 1615-1617, andere prestaties over de grote zeilvaart en andere onderwerpen uit de historie van de zeevaartpraktijk.

De Stichting werkt aan een voorstel voor een handleiding voor formele erkenning van een Kaap Hoorn-ronding. Meer informatie over deze stichting vindt u hier.