Stichting Blauwe Lijn wordt deelnemer aan het Maritiem Portal

De Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal is verheugd om de Stichting Blauwe Lijn te mogen verwelkomen als deelnemer aan het Maritiem Portal. De Stichting Blauwe Lijn brengt de verhalen en kennis van de watermeesters bij elkaar en creëert creatieve vernieuwende projecten en producten om deze kennis toegankelijk te maken. Watermeesters zijn een inspiratiebron voor de jongere generatie en de Nederlanders in het algemeen. Henk Jan Verhagen van de Stichting Blauwe Lijn hield een interessante presentatie op ons symposium van 5 november 2021. De livestream kunt u hier terugkijken.

In onze ogen kunnen de Nederlanders en speciaal de jongeren leren van de kennis vanuit het verleden. Door iedereen te betrekken werken wij aan nieuwe oplossingen en ideeën, waardoor wij een bijdrage kunnen leveren voor de watertoekomst van Nederland. Het betrekken van jongeren is daarin essentieel. Immers de klimaatverandering en de waterproblemen zoals zeespiegelstijging, verdroging en verzilting hebben direct effect op hun toekomst. Nieuwe ideeën, plannen en daadkracht zijn nodig voor de vormgeving en behoud van Nederland.