Stoere vrouwen aan de wal in MuZEEum, oktober 2019

Als je man op zee is, moet je je eigen boontjes doppen: zorgen voor de kinderen, het huishouden en je inkomen. Bij de gratis rondleidingen in het Zeeuws maritiem muZEEum over de stoere vrouwen aan de wal vertellen we over de Zeeuwse vrouwen, door de tijden heen. De rondleidingen zijn elke zondag in oktober, van 14.00 tot 14.30 uur.

Vrouwen regelden in de Gouden Eeuw bedrijfszaken met hetzelfde gemak als het huishouden. Handeldrijven was niet alleen de taak van de man, zijn vrouw had daar ook een zeer actieve rol in. Het kwam zelfs voor dat vrouwen, als hun echtgenoot verhinderd was, in hun eentje op zakenreis gingen. Admiraal Michiel de Ruyter liet de bevoorrading van zijn schepen over aan zijn vrouw Anna van Gelder, en ook moedertje Evertsen stond haar mannetje. 

Handelsonbekwaam

In een land dat zo sterk afhankelijk was van de handel als Nederland was een deemoedige, onmondige echtgenote helemaal niet praktisch. Kooplieden hadden hun vrouw hard nodig als partner in het familiebedrijf. Betaalde arbeidskrachten konden je in de steek laten of bedriegen, van een echtgenote kon je op aan.
Om die reden kregen vrouwen alle vrijheid die ze wilden. Het was zelfs bij de wet geregeld. Een ‘openbare koopvrouw’ werd ze dan genoemd. Maar juridisch bleef een vrouw ‘handelsonbekwaam’; tot halverwege de 20ste eeuw.

Reserveren

Over de stoere vrouwen aan de wal dus, van admiraalsvrouw tot garnalenpelsters: gratis rondleidingen, iedere zondag in oktober, van 14.00 tot 14.30 uur. Een ticket voor het muZEEum is wel nodig. Reserveren kan met een bericht naar info@muzeeum.nl.