Symposium 1673, 27 oktober 2023 in Het Scheepvaartmuseum

Vorig jaar werd uitvoerig het Rampjaar herdacht. Daarbij was weinig aandacht voor de strijd ter zee, omdat 1672 in maritiem opzicht niet interessant was. Dat geldt wel voor 1673, omdat de oorlogsvloot toen drie maal stand hield tegen een veel grotere en sterkere Engels-Franse vloot. Ook in financieel opzicht was 1673 een interessant jaar. Reden voor de Stichting en de Vereniging van Zeegeschiedenis een symposium over 1673 en dan in het bijzonder de financiën van de zeeoorlog te organiseren.De middag zal worden opgedragen aan de eind 2022 overleden emeritus hoogleraar zeegeschiedenis Jaap Bruijn, mede omdat zijn eerste boekje over het jaar 1673 ging. Het symposium vindt plaats op vrijdagmiddag 27 oktober in Het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Meer informatie en aanmelden