Symposium De Hanze: handel, communicatie en conflict, 30 juni 2023

Hanzejaar Zutphen

De Hanze ontstond uit losse gemeenschappen van kooplieden die solidariteit en slagvaardigheid toonden wanneer dat nodig was. Vanwege de nauwe economische en politieke banden tussen kooplieden en hun steden ontwikkelde de Hanze zich langzaam tot een stedelijk verbond. Het leven van de koopman ging echter niet altijd voor de wind en steden raakten regelmatig betrokken bij conflict. Dus hoe werkte de Hanze precies? Onder voorzitterschap van Dr. Hanno Brand (Fryske-Akademy/RUG) biedt de zesde editie van het Middeleeuwen Symposium de nieuwste inzichten in dit netwerk van steden en kooplieden. Programma

Het programma verkent hoe kooplieden en steden zich wapenden tegen risico’s als verlies, conflict en epidemieën. Hun correspondentie biedt verrassende inzichten in persoonlijke en zakelijke strategieën. Ondanks wereldse belangen, bleef religie mede hun denkkader bepalen. Conflictmanagement is een moderne term, maar ook binnen de Hanze was het al een vak apart. De Deense koning garandeerde Nederlandse Hanzesteden een veilige marktplaats aan de Øresund, maar inde in ruil natuurlijk wel belasting. Een schijnbaar logische oplossing als standaardmaten bleek niet zo eenvoudig uitvoerbaar. Ondanks het klassieke beeld van koggen met bolle zeilen, vond veel vervoer via de weg plaats. Het Viabundus-project brengt landroutes in kaart en combineert deze met data over handelsvolumes.