Symposium De Slag om de Schelde – 1944

Op het symposium De Slag om de Schelde – 1944 staan zowel Canadese als Nederlandse militair historici uitvoerig stil bij de militaire operaties in de herfst van 1944 in Zeeland en het westen van Noord-Brabant. Welke rol speelden de land-, lucht- en zeestrijdkrachten? Wat ging er goed en wat ging er fout? Hoe verliep de strijd rond Woensdrecht en Hoogerheide? Wat waren de gevolgen voor de burgerbevolking?

Meer informatie