Symposium Houtvaart en houthandel in de 18de eeuw, 28 maart 2020, uitgesteld

De Nederlandse gewesten zijn al sinds de late middeleeuwen afhankelijk van een regelmatige aanvoer van graan en hout uit Noord- en Oost-Europa. Zonder de aanvoer van deze producten was de economische bloei van de Gouden Eeuw niet denkbaar geweest. Het hout kwam hoofdzakelijk uit Scandinavië en Rusland. Het meeste werd in houtzaagmolens in de Nederlanden verwerkt, waarna het zijn weg vond in de scheepsbouw en de nijverheid.

In 2018 werd een historische manifestatie georganiseerd waarin deze houtvaart even tot nieuw leven werd gewekt. Een karavaan van oude schepen bracht hout naar ‘De Rat’, een houtzaagmolen bij IJlst. Geïnspireerd door dit evenement, organiseert de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy een symposium over deze bedrijfstak uit vroeger eeuwen op zaterdag 28 maart 2020, 13.00-18.00 uur, Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Toegang: 10 euro. Meer informatie en programma.